Kontakt

Pošta                            

 

              

ERGO osiguranje d.d.
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

ERGO životno osiguranje d.d.
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb 

Telefon
Telefaks
Telefon: +385 1 6397-640 
Telefaks: +385 1 5625-841
Nazovite nas s mobitela na broj telefona *ERGO (*3746)
E-Mail ergo@ergo-osiguranje.hr
Prijava štete 1. preuzimanjem obrazaca s naše Internet stranice te slanjem putem:
   
    • e-mail adrese za ERGO osiguranje d.d.: stete-eo@ergo-osiguranje.hr 
      za ERGO životno osiguranje d.d.: stete-ezo@ergo-osiguranje.hr

    • pošte, na adresu ERGO osiguranje d.d. odnosno
      ERGO životno osiguranje d.d., Odjel obrade šteta
      Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

    • telefaksa: 01/63 97 688

2. te za neživotna osiguranja, osobno, dolaskom u najbližu poslovnicu
Kako doći do nas

ERGO osiguranje d.d. i ERGO životno osiguranje d.d. posluju u zgradi Zagreb Tower. Ako putujete tramvajem, do naše lokacije - tramvajska stanica Radnička, možete doći  linijama 2, 3 i 13.

Lokacija 

Kontakt za klijente

+385 1 6397 640

Radno vrijeme:

Pon - čet    8:30 - 17 sati
Pet             8:30 - 16 sati